aide ménagère aaxe titres services contrat client

Waarom moeten de klanten, nu, een dienstenovereenkomst tekenen?

Contracten met klanten zijn niets nieuws.
Tot nu toe gebruikte AAXE het RVA-model (afdeling Dienstencheques) als gebruikersovereenkomst voor een huishoudelijke hulp in Dienstencheques. Deze overeenkomst was niet verplicht. Bij gebrek aan een ondertekende overeenkomst werden de verplichtingen en rechten van de partijen geregeld door de wet Dienstencheques van 2001 en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze verplichtingen omvatten het ter beschikking stellen van voldoende materiaal en producten aan de huishoudelijke hulp. De klanten moeten zich ook onthouden van elke vorm van intimidatie of discriminatie…

Het is absoluut noodzakelijk dat deze overeenkomst tussen de partijen wordt ondertekend, want als dat niet het geval is, bepaalt de verordening dat als er tegen 2025 geen overeenkomst is, niet alleen de huishoudhulp niet langer in de woning van de klant mag werken, maar ook de erkende dienstencheque onderneming administratieve boetes kan krijgen en zelfs zijn vergunning kan schorsen.

Hieronder volgt een meer technische samenvatting van deze nieuwe verplichtingen.

 • De ordonnantie van 13 oktober 2023 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2023 en zal in werking treden op de datum bepaald door de Brusselse regering. Dit zou 1 januari 2025 zijn. Het uitvoeringsbesluit moet nog worden afgerond.
 • De hervorming bevat nieuwe maatregelen. Elk van deze maatregelen wordt bestraft met administratieve boetes, waarvan de bedragen verre van verwaarloosbaar is.
  • Een dienstenovereenkomst is nu verplicht als diensten thuis worden geleverd:
   • Het erkende onderneming en de gebruiker sluiten een dienstenovereenkomst in het kader van huishoudelijke hulp wanneer deze bij de gebruiker thuis wordt verricht;
   • Het toekomstige decreet bepaalt de minimumbepalingen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen, met name :
   • De verplichte kenmerken van het materiaal of de producten ter beschikking gesteld door de gebruiker;
   • Een herinnering aan het verbod op intimiderend en/of discriminerend gedrag;
   • Een herinnering aan de toegestane en verboden taken;
   • De voorwaarden voor de uitvoering en annulering van de geplande dienst en de daaruit voortvloeiende facturering;
   • De toestemming van de gebruiker voor een voorafgaand bezoek aan de woning voor de organisatie van het werk;
   • De door de erkende onderneming getroffen regelingen in geval van schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
  • De erkende onderneming moet zijn dienstenovereenkomst door alle nieuwe gebruikers laten ondertekenen voordat de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd: er kunnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd voordat het erkende onderneming de overeenkomst met de gebruiker heeft ondertekend;
  • Indien de erkende onderneming dit bewijs niet kan leveren, kan de administratieve boete tot 20.000 EUR oplopen;
  • Voor bestaande klanten krijgt het erkende onderneming een overgangsperiode van 6 maanden om alle ondertekende dienstenovereenkomsten in orde te brengen (als deze nieuwe bepalingen op 1 januari 2025 van kracht worden, moeten alle dienstenovereenkomsten voor bestaande klanten uiterlijk op 30 juni 2025 zijn ondertekend);
  • Als de gebruiker aan het einde van deze zes maanden de dienstenovereenkomst met de erkende onderneming niet heeft ondertekend, zal de erkende onderneming onmiddellijk alle dienstenchequewerkzaamheden opschorten. Indien dit niet het geval is, kan de administratieve boete tot 20.000 EUR oplopen;